Stryker ® Orthopedics Hip Implant Recall

Ang Stryker® Orthopedics ay kusang-loob na nag-recall sa Rejuvenate modular at ABG-II modular-neck hip stem implants nito, ayon sa Food and Drug Administration (FDA). Isinasaad ng Stryker na maaaring mangyari ang pagkabalisa at kaagnasan (wear and tear) sa loob ng mga device, na maaaring magdulot ng masamang reaksyon sa tissue at pananakit at pamamaga sa ilang partikular na indibidwal.

Bagama't ang hip socket joint sa mga modelong ito ay hindi metal-on-metal joint , mayroong metal-on-metal joint sa loob ng mga paggana ng mga na-recall na device na may kakayahang lumala sa paglipas ng panahon. Bilang resulta, ang ilang mga tatanggap ng mga implant na ito ay maaaring makaranas ng mga mapanganib na epekto ng Metallosis, na isang buildup ng mga metal debris sa malambot na tisyu ng katawan.

Ang pag-ospital at mga masakit na corrective surgeries ay minsan kinakailangan upang maibsan ang pananakit at pamamaga na dulot ng mga apektadong implant ng Stryker. Hinihimok ng kumpanya ang mga nakakaranas ng pananakit o pamamaga sa kanilang balakang na rehiyon na makipag-appointment sa kanilang mga surgeon upang talakayin ang kanilang mga sintomas.

Maaari kang May Karapatan sa Kompensasyon

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakatanggap ng na-recall na Stryker Orthopedics hip implant at nakaranas ng masakit na pamamaga o mga kaugnay na side effect na nagresulta sa pagka-ospital o isang revision surgery, makipag-ugnayan sa isang Stryker defective product lawyer gamit ang aming libreng paunang form ng konsultasyon ngayon. Maaaring matulungan ka naming makuha ang kabayarang nararapat sa iyo para sa iyong pinsala sa pagpapalit ng balakang.

Aling mga Implant ang Na-recall?

Gumagawa ang Stryker Orthopedics ng maraming kagamitang medikal na implant. Ang mga device na tina-target ng partikular na pagpapabalik na ito ay ang:

  • Pasiglahin ang Modular Hip System
  • ABG II modular-neck hip stem

Maaari mong i-verify ang modelo ng hip implant na natanggap mo sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong mga medikal na rekord o pakikipag-usap sa iyong surgeon.

Malubhang Panganib sa Kalusugan

Ang mga tatanggap ng na-recall na Stryker hip implants ay dapat kumunsulta kaagad sa kanilang mga surgeon kung makaranas sila ng pananakit o pamamaga sa lugar ng kanilang pagpapalit ng balakang. Bagama't ang pagkabalisa at kaagnasan ay hindi nakikita sa panlabas dahil sa panloob na katangian ng isang implant, ang mga pisikal na epekto na ito ay kadalasang mga tagapagpahiwatig na ang iyong partikular na pagpapalit ng balakang ay may depekto. Sa ilang partikular na kaso, ang isang masakit na revision surgery ay kinakailangan upang itama ang mga isyu sa kalusugan na may kaugnayan sa mga na-recall na implant ng Stryker.

Ang Stryker® ay isang rehistradong trademark ng Stryker Corporation. Ang law firm na ito ay hindi nauugnay sa, ini-sponsor ng, o kaakibat ng US Food and Drug Administration o Stryker Corporation.

HUMINGI NG TULONG NGAYON

Stryker

PAGTATAYA NG KASO


 

ANO ANG KWENTO MO?

Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.

 


Tumawag sa 702-444-4444 para talakayin ang iyong kaso