Nangungunang Abogado sa Aksidente ng Sasakyan sa Henderson

Dog Bite Lawyer sa Las Vegas, Nevada

Ang mga may-ari ng aso ay may pananagutan sa pagkilala sa personalidad at ugali ng kanilang mga aso at para sa pagpapanatili sa kanila ng maayos na pagpigil. Kung ang kapabayaan ng isang may-ari ng aso ay humantong sa iyong mga pinsala, maaari kang makakuha ng kabayaran para sa iyong mga pinsala, medikal na paggamot, at sakit at pagdurusa.

Bakit Kinagat ng Aso?

Hindi namin nais na madama mong personal kang responsable para sa pag-uugali ng isang aso. Matutulungan ka ng aming mga abogado sa kagat ng aso na matukoy kung bakit ganoon ang reaksyon ng aso, kung paano napigilan ang sitwasyon, at kung sino ang may pananagutan sa pag-uugali ng aso.

Isasaalang-alang namin ang ilang salik kapag sinusuri ang iyong kaso, gaya ng kung tama ang aso sa may-ari:

  • Nag-eehersisyo
  • Nakilala
  • Pinigilan
  • Nakikisalamuha
  • Nabakunahan
  • atbp.

Ang mga partikular na sitwasyong ito ay maaaring makatulong sa amin na matukoy kung ang asong nakipag-ugnayan sa iyo ay isang panganib sa kaligtasan at kung ang may-ari ng aso ay maaaring panagutin para sa iyong mga pinsala.

Makakatulong kami kung ikaw o ang iyong anak ay nasugatan ng aso ng ibang tao. Kumpletuhin ang isang libreng paunang form ng konsultasyon o tawagan ang mga abogado ng kagat ng aso sa Las Vegas sa Richard Harris Personal Injury Law Firm ngayon sa (702) 213-9779. Nakatayo ang aming mga propesyonal sa paggamit, at hindi ka namin ipagpapaliban—humingi ng tulong ngayon.

Multi-Million Dollar Jury Verdicts

Isang batang ama, kanyang asawa, at isang pinsan ang papunta sa tindahan nang isang lasing na driver...

Higit pa

Isang 19-anyos na binatilyo ang pasahero sa trak ng kanyang kaibigan nang bumangga ang kaibigan sa pulang ilaw, at sila ay nabundol ng...

Higit pa

Isang pamilya ang nabangga ng isang lasing na driver. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nagdusa ng katamtaman hanggang sa matinding pinsala. Makalipas ang ilang buwan...

Higit pa

Tatlong miyembro ng pamilya at isang kaibigan ang namatay sa isang sunog sa bahay, na nagsimula sa isang kwarto sa itaas. Nabigo ang mga smoke detector...

Higit pa

Isang Las Vegas na ina ng dalawa ang nagtamo ng matinding pinsala sa ulo nang masangkot siya sa isang banggaan. Siya ay...

Higit pa

Ano ang
kwento mo?


Mga Pinsala sa Sasakyan ng Motor
Mga aksidente sa sasakyan
Aksidente sa Motorsiklo
Mga Aksidente sa Semi Truck
Tingnan ang higit pa >

Kabayaran ng mga Manggagawa
Nasugatan habang nasa trabaho?
Kwalipikado ka ba para sa mga benepisyo?
Ano ang aking mga responsibilidad?
Tingnan ang higit pa >

Mga Mapanganib na Gamot at Produkto
IVC Filter
Invokana
Zofran
Tingnan ang higit pa >

Mga Aksidente sa Semi Truck
Distracted sa pagmamaneho
Mga katotohanan ng aksidente sa trak
Tingnan ang higit pa >

Maling Kamatayan Attorney
Aksidente sa Sasakyan ng Motor
Maling gawaing medikal
Pananagutan ng Produkto
Mga Aksidente sa Trabaho
Tingnan ang higit pa >

Aksidente sa Aviation
Mga Mapagkukunan ng Aksidente sa Aviation
Tingnan ang higit pa >

Mga Aksidente sa Bus
Mga Dahilan ng Aksidente sa Bus
Mga Karaniwang Uri ng Claim
Sino ang may kasalanan?
Tingnan ang higit pa >