Kaso kay Elmiron

Abugado sa Las Vegas, NV

702-444-4444 para talakayin ang iyong kaso

Ang Elmiron ay isang gamot na karaniwang inirereseta upang maibsan ang interstitial cystitis (IC) na sakit at kakulangan sa ginhawa. Pinoprotektahan ng de-resetang gamot na ito ang pantog at ginagamot ang mga sintomas na kasama ng interstitial cystitis (IC). Ang IC, na kilala rin bilang bladder pain syndrome, ay isang malalang kondisyon sa urinary tract system na nagdudulot ng pananakit o pressure sa pantog at pelvic, isang kondisyon na nakakaapekto sa milyun-milyong Amerikano bawat taon, at madalas itong napagkakamalang UTI.

Sa mga kamakailang ulat, sinabi ng pananaliksik na ang pagkuha ng Elmiron ay maaaring magresulta sa Maculopathy - pinsala sa retina at pagkawala ng paningin. Ang mga epekto ng Elmiron ay sinisiyasat sa iba't ibang siyentipikong pag-aaral. Ang ilang mga pasyente ng Elmiron ay nagsabing naranasan nila ang mga sumusunod na sintomas:

  • Malabo ang paningin at hirap magbasa
  • Problema sa pag-adjust ng paningin sa dilim
  • Sakit sa mata at ulo
  • Pagdidilim ng paningin
  • Paracentral scotoma o macular degeneration, pagkawala ng paningin sa isang lugar ng field of vision ng isang tao
  • Isang pagtaas sa farsightedness at pagbaluktot ng paningin

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakaranas ng alinman sa mga sintomas na nakalista sa itaas, habang umiinom ng Elmiron, isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang medikal na propesyonal para sa tulong. Huwag tumigil sa pag-inom ng anumang gamot nang hindi kumukunsulta muna sa isang medikal na propesyonal.

Sa pagdami ng mga kaso ng Elmiron, sinasabi ng mga pasyente na ang gumagawa ng Elmiron, ang Janssen Pharmaceuticals, ay hindi nagbababala sa mga gumagamit ng gamot tungkol sa mga problema sa paningin, mga panganib sa pinsala sa paningin, o ang rekomendasyon na kumuha ng regular na mga pagsusulit sa paningin.

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay dumanas ng pinsala o pagkawala ng paningin kasunod ng paggamit ng iniresetang gamot , Elmiron, gusto naming tumulong sa pagkuha sa iyo ng kabayarang nararapat sa iyo upang masakop ang kasalukuyan at hinaharap na mga singil sa medikal, pagkawala ng kita, mga pagbabago sa pagpaparusa, o iba pang gastos na dulot ni Elmiron.

Mga Paghahabla sa Pinsala ng Elmiron Vision:

Ang Richard Harris Personal Injury Law Firm ay humahawak ng mga demanda para sa sinumang kumuha ng Elmiron at dumanas ng pinsala o pagkawala ng paningin. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay na-diagnose na may pinsala o pagkawala ng paningin kasunod ng paggamit ng Elmiron, gusto naming suriin ang iyong potensyal na kaso. Mangyaring tawagan kami para sa walang bayad na konsultasyon sa (702) 444-4444 o kumpletuhin ang aming online na Libreng Form ng Pagsusuri ng Kaso.

Ang law firm na ito ay hindi nauugnay sa, itinataguyod ng o kaakibat ng Food and Drug Administration.

HUMINGI NG TULONG NGAYON Elmiron Lawyer Lawyer EBALWASYON NG KASO

Tumawag sa 702-444-4444

para talakayin ang iyong kaso