Pagkuha ng Mga Bill sa Pag-aayos ng Sasakyan Pagkatapos ng Aksidente 

Pagkatapos mong masangkot sa isang aksidente sa sasakyan, napakaraming bagay ang dapat isaalang-alang at alagaan.

Ang pinakamahalaga siyempre ay ang iyong kalusugan at kagalingan at dapat kang laging humingi ng medikal na atensyon kaagad kahit na sa tingin mo ay hindi ka nasaktan.

Pagkatapos nito, may mga bagay tulad ng pagkuha ng paupahang sasakyan upang makapunta at pabalik dahil ang iyong sasakyan ay maaaring kumpunihin, o kung ang aksidente ay sapat na masama ang iyong sasakyan ay maaaring isang kabuuang pagkawala.

Kapag nangyari ito at kailangan mong ayusin o palitan ang iyong sasakyan pagkatapos ng isang aksidente, sino ang responsableng partido at sino talaga ang magbabayad para sa iyong pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan? 

Ito ay maaaring maging isang mahirap na sitwasyon pagkatapos ng isang aksidente dahil kahit na malaman kung sino ang may kasalanan ay maaaring maging mahirap.

Sa ilang mga kaso, tatanggapin ng mga kompanya ng seguro ang kasalanan ng kanilang driver at babayaran ang mga pag-aayos.

Gayunpaman sa ibang mga kaso maaari nilang tanggihan ang paghahabol at subukang huwag magbayad para sa pag-aayos ng mga biktima.

Ano rin ang gagawin mo kung natamaan ka ng driver na walang insurance o walang valid license kahit labag sa batas ang walang insurance o magmaneho sa suspendido o binawi na listahan?

Ang pagkuha ng abogado pagkatapos ng isang aksidente ay ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang pag-aayos o pagpapalit ng iyong sasakyan ay binabayaran ng tamang tao o kumpanya tulad ng kompanya ng insurance ng driver na may kasalanan.

 

pagbawi ng pera mula sa pagbangga ng sasakyan

Anong mga Pinsala ang Mababawi Ko Pagkatapos ng Aksidente sa Sasakyan

Napakaraming uri ng mga aksidente sa Las Vegas, mula sa UPS, Amazon, mga aksidente sa trak , at kahit na mga aksidente sa limo.

Kung nasangkot ka sa isang aksidente sa sasakyan at ang kabilang partido ay hindi bababa sa 50% ang may kasalanan o 100% ang may kasalanan, maaari kang bigyan ng mga pinsala para sa mga sumusunod:

  1. Nawalang sahod at kakayahang kumita sa hinaharap
  2. Pagbabayad ng mga medikal na bayarin sa kasalukuyan at hinaharap
  3. Sakit at pagdurusa
  4. Mga parusang pinsala kung ang aksidente ay sanhi habang gumagawa ng ibang bagay na labag sa batas
  5. Pagkasira ng ari-arian para sa pag-aayos o pagpapalit ng iyong sasakyan
  6. Isang paupahang sasakyan na katulad ng iyong sasakyan upang makalibot ka habang ginagawa ang pagkukumpuni sa iyong sasakyan o pinapalitan ang iyong sasakyan.

Makakatulong kami kung nasugatan ka sa isang aksidente sa sasakyan sa Reno , Las Vegas, Summerlin , North Las Vegas, Henderson, Pahrump, Lake Tahoe , at sa iba pang bahagi ng Nevada.

Ang pag-aayos ng iyong sasakyan pagkatapos ng isang aksidente sa Las Vegas ay napakahalaga.

Huwag umupo at maghintay para sa tulong, tawagan kami ngayon para sa mga sagot.

 

Sino ang Responsableng Magbayad para sa Pag-aayos Pagkatapos ng Pagbangga ng Sasakyan

Ang pinakamadaling paraan para maayos ang iyong sasakyan pagkatapos ng aksidente ay ang maghain ng claim sa iyong kompanya ng seguro kung binili mo ang opsyonal na insurance sa banggaan.

Ang iyong kompanya ng seguro ay dapat magbayad para sa mga pag-aayos kahit sino ang may kasalanan.

Kung matukoy sa bandang huli na hindi mo kasalanan at nagbayad na ang iyong insurance para sa pag-aayos, susubukan ng iyong kompanya ng seguro at makakuha ng reimbursement mula sa insurance ng kabilang partido ngunit naayos na ang iyong sasakyan. 

Kung hindi ka bumili ng opsyonal na insurance sa banggaan, maaaring mayroong ilang mga opsyon para sa pagpapaayos ng iyong sasakyan pagkatapos ng isang aksidente.

Kung ang kabilang partido na kasangkot sa aksidente ay may pananagutan sa insurance (isang batas sa Nevada) pagkatapos ay maaari kang magbayad para sa pag-aayos at subukang mabayaran mula sa kumpanya ng seguro ng kabilang partido o sa kabilang partido mismo.

Maaari ka ring maghintay hanggang sa maayos ang kaso sa lahat ng partido upang maipaayos ang iyong sasakyan ngunit ito ay malamang na hindi magandang senaryo.

Maaari mo ring subukan at kumuha lamang ng ilang uri ng pag-aayos para sa pinsala sa ari-arian ng sasakyan upang ito ay maiayos kaagad at iwanan ang natitirang mga pinsala upang mabayaran ang mga medikal na bayarin sa ibang araw.

Ito ang mga scenario na available kung ang kabilang partido ay may insurance ngunit ano ang mangyayari kung ang ibang tao ay walang insurance?

Sino ang Magbabayad?

Kung ang ibang driver ay walang insurance, mayroon kang dalawang opsyon para ayusin ang iyong sasakyan.

  1. Idemanda nang personal ang kabilang partido 
  2. Kung mayroon kang hindi nakasegurong motorist insurance maaari kang mabayaran para sa pag-aayos ng iyong sasakyan mula sa iyong kompanya ng seguro sa ilalim ng mga kundisyong ito

 

Paano kung ang Pag-aayos ay Higit sa Tinantiya

Kapag nakakuha ka ng pagtatantya para sa mga pagkukumpuni pagkatapos ng isang aksidente kadalasang kasama nito ang lahat ng pinsala sa iyong sasakyan.

Lalabas din ang insurance adjuster para siyasatin ang sasakyan bago gawin ang anumang pagkukumpuni.

Kung ikaw ay gumagamit ng isang aprubadong body shop makikipagtulungan sila sa insurance adjuster at insurance company upang gumawa ng anumang pagkakaiba mula sa pagtatantya.

Nangyayari ito kung minsan kapag hindi nakikita ang pag-aayos o mas nasira ang sasakyan kaysa sa naunang naisip.

Kung ikaw ay gumagamit ng isang body shop na wala sa network at ang iyong mga pag-aayos ay lumampas sa tantiya maaaring mahirap makuha ang mga pag-aayos nang hindi nagbabayad mula sa bulsa.

Ang isang mahusay na abogado ay maaaring makipag-ayos sa insurance adjuster at sa auto shop para hindi ka magbabayad para sa anumang pag-aayos mula sa bulsa.

 

kung ano ang gagawin kung ang sasakyan ay sumama sa kabuuan ng pagbangga ng sasakyan

Ano ang Mangyayari kung ang Aking Sasakyan ay Totaled

Kapag nasangkot ka sa isang aksidente at nasira ang iyong sasakyan, maaari itong ituring na isang kabuuang pagkawala at hindi na maaayos kung ang gastos sa pagkumpuni nito ay higit sa 65% ng patas na halaga sa pamilihan ng sasakyan.

Kung itinuturing na kabuuang pagkawala, babayaran ka ng insurance ng patas na halaga sa pamilihan ng sasakyan sa iyo.

Hindi mo kailangang bumili kaagad ng bagong sasakyan o ng parehong sasakyan.

Magagamit mo ito gayunpaman gusto mo. 

Gayunpaman, ano ang patas na halaga sa pamilihan?

At paano ito matutukoy?

Ito ay maaaring maging lubhang kumplikado at ang mga tagaseguro ay gumagamit ng maraming mga kadahilanan upang matukoy kung ano ang patas na halaga sa pamilihan ng isang kabuuang sasakyan.

Maaari nilang gamitin ang halaga ng Kelly Blue Book , taon ng sasakyan, kondisyon ng sasakyan bago ang aksidente, milya sa sasakyan , at kung ano ang handang bayaran ng isang tao para sa sasakyan kung ito ay naibenta. 

Ang pagkuha ng patas na halaga sa merkado ay maaaring maging mahirap dahil ang mga kompanya ng seguro ay gustong magbayad nang kaunti hangga't maaari pagkatapos ng isang aksidente kahit na ang sasakyan ay nasa kabuuan.

Ang pagkakaroon ng isang bihasang abogado sa iyong panig ay maaaring makakuha ng higit sa iyo para sa iyong kabuuang tawag sa kotse Ang Richard Harris Law Firm ngayon.

 

Kailangan Ko Bang Mag-ulat ng Aksidente sa Sasakyan sa Aking Seguro

Batas na iulat kaagad ang lahat ng aksidente sa iyong kompanya ng seguro.

Syempre laging tumawag ng pulis mula sa pinangyarihan para makapag- file sila ng police report na gusto mo mamaya.

Ang pagkabigong iulat ang insidente ay maaaring magresulta sa pagkakansela ng iyong insurance o maaaring hindi mo mabawi ang mga pinsala mula sa aksidente.

Minsan nakakarinig ka ng mga kuwento kung saan ang mga tao ay nasangkot sa isang aksidente ngunit ang ibang tao at sila ay nagkasundo na asikasuhin ito at hindi isali ang mga kompanya ng seguro.

Huwag kailanman gawin ito.

Kung ang ibang tao ay nag-ulat ng aksidente sa kanilang insurance, ang kumpanya ng seguro ng kabilang partido ay makikipag-ugnayan sa iyong kompanya ng seguro at maaari mong mawala ang iyong saklaw dahil sa hindi pag-uulat ng aksidente. 

Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan hindi mo kailangang mag-ulat ng isang aksidente sa iyong insurance ngunit napakakaunti lamang at hindi kasangkot sa ibang partido.

Kaya kung natamaan mo ang isang bagay at hindi ang ibang sasakyan at hindi nasugatan at gusto mong magbayad para sa iyong sariling pag-aayos, magagawa mo iyon kung ang pinsala ay mas mababa sa $750.

Anumang bagay na higit sa $750 na pinsala ay dapat iulat sa Nevada DMV ayon sa batas.

 

Bakit Tumawag sa Richard Harris Law Firm

Sa anumang aksidente may karapatan kang mabawi ang mga pinsala para sa lahat ng uri ng bagay kabilang ang pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan.

Inaalis namin ang hula, babayaran namin ang pag-aayos o papalitan ang iyong sasakyan kung ito ay isang kabuuang pagkawala nang walang bayad sa iyo.

Nagtatrabaho kami sa isang contingency na batayan at nangangahulugan iyon na hindi kami kumukuha ng pera sa harap, kapag nanalo kami sa iyong kaso ay mababayaran kami.

Nag-aalok kami ng mga libreng pagsusuri sa kaso at konsultasyon.

Kami ay nasa negosyo sa Nevada sa loob ng mahigit 40 taon at nakabawi ng mahigit $1 Bilyon para sa aming mga kliyente.

Tawagan ang Richard Harris Law Firm ngayon.