El Pollo Loco Abogado sa Aksidente sa Pinsala

Malamang na hindi mo iniisip na saktan ang iyong sarili kapag naglalakad ka sa El Pollo Loco.

Baka nagugutom ka, nagmamadali at nagsusumikap lang na kumuha ng pagkain at makakain.

Ang mga aksidente ay nangyayari dito at ang pagkadulas at pagkahulog ay isa sa mga pinakakaraniwan.

Kapag ang isang tao ay nadulas at natamaan ang matigas na sahig o bagay, ang mga pinsala ay maaaring malubha.

Maaaring may kapabayaan sa negosyo na dapat sisihin.

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nasugatan sa pagkadulas at pagkahulog sa isang El Pollo Loco, tawagan si Richard Harris.

Kung ang pinsala ay dahil sa kapabayaan ng iba maaari kang magkaroon ng karapatan sa kabayaran.

Ang pagpapatunay ng pananagutan ay susi sa lahat ng mga kaso ng personal na pinsala.

Titingnan ng aming mga abogado ang lahat ng ebidensya ng iyong paghahabol.

Maaari ka naming payuhan at ipaliwanag sa iyo ang iyong pinakamahusay na mga opsyon sa pagsulong.

May karapatan kang magsampa ng kaso laban sa El Pollo Loco kung ikaw ay nasugatan.

Ang aming unang konsultasyon ay palaging libre.

Tawagan kami ngayon!

 

 

aksidente sa pinsala sa tindahan ng el pollo loco

Maaaring Mangyari ang Slip at Fall sa El Pollo Loco

Tulad ng ibang restaurant, maaaring mangyari ang slip at fall sa El Pollo Loco.

May pagkain at inumin ang mga restaurant.

Sa isang punto, ang ilan sa mga ito ay mapupunta sa sahig.

Nasa may-ari at pamamahala ng restaurant na magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga customer.

Inaasahan ito anumang oras na nag-iimbita ka ng mga bisita sa isang lugar ng negosyo.

Ang El Pollo Loco ay walang pagbubukod.

 

Spill on Floors -Ito ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit nangyayari ang mga aksidenteng ito sa anumang restaurant. Ang mga customer na kumukuha ng kanilang pagkain at umupo ay hindi palaging nakakaalam ng mga spills. Dito pumapasok ang mabuting pamamahala. Kailangang may regular na pagsusuri sa sahig ng mga empleyado. Patuloy na tinitiyak na walang mga wet spill na maaaring magdulot ng mapanganib na sitwasyon. Ang mamantika na pagkain ay maaaring magdulot ng parehong uri ng panganib. Maaaring hindi ito napapansin ng isang customer. Kung matukoy na alam ng restaurant ang mapanganib na sahig at walang ginawa, maaari silang managot. Ang mga uri ng spill na ito ay dapat linisin sa isang makatwirang tagal ng panahon.

Mga Palapag ng Palikuran – Ang mga palikuran ay palaging nasa mataas na panganib para sa mga basang sahig. Ang mga madulas na sahig ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng isang aksidente. Ang mga tapon ng tubig ay maaaring magmula sa mga lababo na ginagamit. Ang pag-flush ng mga banyo ay maaaring maging sanhi ng basang sahig. Ang pagtagas ng mga gripo at kawalan ng maintenance ay maaaring lumikha ng isang mapanganib na sitwasyon para sa isang customer. Ang mga banyo ay dapat na regular na suriin. Makakatulong ito na mabawasan ang panganib ng pagkadulas at pagkahulog.

Mga Sahig sa Kusina – Dito nagaganap ang aksyon sa pagluluto. Ang mga pagtagas o pagtagas ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga empleyado sa sahig ng kusina. Maaaring magdulot ng mga isyu ang mga cooking oil at mga tumutulo na refrigerator. Maaaring dalhin ito ng mga empleyadong may mantika sa kanilang mga sapatos mula sa kusina sa restaurant. Ang mga sahig sa kusina ay kailangang magkaroon ng regular na paglilinis upang masubukan at maiwasang mangyari ito.

Mga Mopped Floors – Ang lahat ng sahig ng isang El Pollo Loco ay dapat na malinis at palagiang linisin. Nangangahulugan ito na ang mga sahig ay mababasa ng tubig at mga produktong panlinis. Ito ay maaaring maging lubhang mapanganib kung walang signage. Anumang oras na ang isang empleyado ay naglalampaso ng sahig ay dapat mayroong mga palatandaan ng babala. Aabisuhan nito ang customer tungkol sa basang sahig. Kung ang isang aksidente ay nangyari dahil sa kakulangan ng mga signage ang negosyo ay maaaring managot.

 

Maaaring mangyari ang pagkadulas at pagkahulog saanman sa buong lugar.

Sa loob at labas. Maaaring mapanganib ang mga parking lot na may mga bitak na bangketa at sirang kurbada.

Ang paglabas sa iyong sasakyan at pagtapak sa isang lubak ay maaaring mapilipit ang tuhod , bukung-bukong, o mas masahol pa.

Ang pag-iilaw ay maaaring isang isyu na nagdudulot ng aksidente sa isang customer.

Ang batas sa pananagutan sa lugar ay nagsasaad na dapat mayroong sapat at makatwirang kaligtasan na pinananatili.

Dapat ay ligtas na mabisita ng mga customer ang mga negosyo at restaurant tulad ng El Pollo Loco.

 

Iba pang Aksidente sa El Pollo Loco

Mayroong iba't ibang mga paraan kung saan maaaring masugatan ang isang customer o empleyado sa El Pollo Loco.

Maaari kang mabangga ng kotse sa parking lot, o maaari ka pang atakihin ng isang empleyado.

Nakalulungkot na may mga pagkakataon kung saan ang customer ay nakakakuha ng food poisoning mula sa El Pollo Loco.

Kung nasugatan ka sa anumang paraan sa isang El Pollo Loco tiyaking tawagan kami ngayon para sa Libreng konsultasyon.

Huwag hintayin na tulungan ka ng mga kompanya ng seguro!

 

 

mga pinsala na maaari kong mabawi mula sa pinsala sa el pollo loco

May Karapatan Kang Humingi ng Kabayaran

Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nagdusa dahil sa kapabayaan mayroon kang karapatang magsampa ng kaso.

Dapat panagutin ang El Pollo Loco kung hindi sila nagbigay ng ligtas na kapaligiran para sa mga customer.

Ang mga pinsala ay mag-iiba depende sa mga pangyayari.

Ang kalubhaan ng pinsala ay magkakaroon din ng papel sa halaga ng paghahabol.

Ang ilan sa mga kabayaran na karapat-dapat mong makuha ay maaaring kabilangan;

  • Mga Gastos sa Medikal - Ang mga singil ay maaaring napakalaki. Maaaring kabilang sa mga gastos sa medikal; ospital, operasyon, at rehabilitasyon. Kung ang mga pinsala ay permanenteng gastos ay maaaring magpatuloy nang matagal sa hinaharap. Titingnan ng aming mga abogado ang lahat ng mga detalyeng ito.
  • Nawalang Sahod – Kadalasang kasama sa pinsala ang pagkawala ng trabaho. Ang pagkakaroon ng pagbangon mula sa pagkadulas at pagkahulog ay maaaring magtagal. Ang oras na hindi gumagana ay maaaring mabilis na makaapekto sa suweldo. Makikipagtulungan kami sa iyo. Pagsasama-sama ng isang kaso na makakakuha ka ng isang makatarungang payout para sa lahat ng nawalang kita. Maaaring kabilang dito ang mga nawawalang kita sa hinaharap.
  • Sakit at Pagdurusa - Ang pagkadulas at pagkahulog ay maaaring maging traumatiko. Ang mga pinsala ay maaaring magkaroon ng pisikal at sikolohikal na epekto sa mga biktima. Ang pagkalkula ng mga pinsala mula sa sakit at pagdurusa ay karaniwan sa mga kaso ng madulas at mahulog.
  • Pagkawala ng Consortium - Ito ay tumutukoy sa pagsasama at pagpapalagayang-loob ng mga mag-asawa at kasambahay. Kung ang isang maling pinsala ang dahilan ng Nevada na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na magdemanda para sa mga pinsalang ito. May mga limitasyon sa mga ganitong uri ng paghahabol. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa alinman sa mga pinsalang ito, narito kami upang sagutin ang mga ito.

 

Ang Mga Opisina ng Batas ni Richard Harris ay gumagana sa isang batayan na may posibilidad.

Hindi kami kailanman sisingilin ng paunang bayad.

Kung kukunin namin ang iyong kaso, makakatanggap lamang kami ng bayad kung manalo ka.

Nauunawaan namin kung ano ang kinakailangan upang kumuha sa mga fast food chain tulad ng El Pollo Loco.

Alam namin ang Nevada at kung paano manalo.

Kami ay narito mula noong 1980.

Ang aming mga karanasang slip-and-fall attorney ay naghihintay para sa iyong tawag.

 

Mga Pinsala sa Pagkadulas at Pagkahulog sa El Pollo Loco

Nagplano kang pumunta sa El Pollo Loco, kumain, at bumalik sa iyong regular na nakaiskedyul na buhay.

Ang problema ay hindi mo nakita ang panganib at ikaw ay nadulas at nahulog.

Ang mga pinsala ay maaaring maging malawak kapag naganap ang isang aksidente.

Ang ilan sa mga mas karaniwang uri ng pinsala ay kinabibilangan ng;

Bali – Lahat ng buto ay madaling mabali kapag nahuhulog. Maaaring mangyari ang mga bali sa mga braso kapag sinusubukang protektahan ang iyong sarili. Maaaring magkamali ang mga binti at maaaring mabali. Maaaring mabali ang mga buto sa mukha kung ang epekto ay sa ilong, pisngi, atbp. Walang mga buto na bawal. Maaaring masakit ang mga bali at pagkabali ng buto. Maaaring kailanganin nila ng operasyon kung malubha ang break. Ang pagbawi ay magtatagal. Ito ay maaaring huminto sa iyong magtrabaho nang ilang sandali. Sa karamihan ng mga kaso, ang isang tao ay maaaring ganap na gumaling.

Mga Pinsala sa Spinal - Ang pagbagsak at pag-compress ng spinal cord ay malubha. Ang mga pinsala sa gulugod ay maaaring maging banta sa buhay. Maaaring magastos ang mga pinsalang ito at patuloy ang paggamot. Kung mas mataas ang pinsala sa gulugod, mas mapanganib ito. Ang isang malubhang pinsala sa gulugod ay maaaring humantong sa paralisis.

Pinsala ng Soft Tissue – Maaaring masakit ang pag-twisting at pagpunit ng ligaments. Ang mga aksidente sa pagkadulas at pagkahulog ay nangyayari nang biglaan sa halos lahat ng oras. Bigla-bigla na lang maibaling mo ang katawan sa maling paraan at maaaring mapunit ang isang bagay. Mahalagang makakuha ng medikal na paggamot para sa ganitong uri ng pinsala. Minsan aabutin ng isang araw o mas matagal bago mo mapagtanto ang lawak. Ang mga sprain ng bukung-bukong at pulso ay karaniwan sa pagkadulas at pagkahulog.

Mga Pinsala sa Ulo – Ang pagbagsak at pagkabasag ng ulo ay maaaring nakapipinsala. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagdugo ng utak at pagkabali ng bungo. Ang pamamaga at pagkawala ng malay ay mapanganib. Ang mga maliliit na concussion ay maaaring bumuti sa kanilang sarili. Ang Traumatic Brain Injury ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Tiyaking kukuha ka kaagad ng medikal na propesyonal upang masuri ang isang pinsala sa ulo. Kakailanganin mo rin ang wastong dokumentasyon ng pinsala kung magsampa ka ng kaso.

 

Ano ang Gagawin Pagkatapos ng Aksidente sa El Pollo Loco?

Ang mga aksidente sa pagkadulas at pagkahulog ay maaaring maging traumatiko.

Maaaring nasugatan ka at walang kakayahang gumawa ng marami sa sandaling ito.

Kung maaari kang kumilos may ilang mga bagay na maaari mong gawin na makakatulong sa iyong kaso mamaya.

Kumuha ng Medikal na Atensyon - Ito ay kinakailangan upang patunayan na ang pinsala ay nangyari. Kahit na hindi ka sigurado kung gaano ka kalubha ang iyong pinsala , suriin ka ng isang medikal na eksperto.

File Accident Report – Kunin ang ulat ng aksidente mula sa may-ari o manager ng El Pollo Loco. Mahalaga ang ebidensya ng aksidente.

Mga Larawan at Video – Mahalagang kumuha ng mga larawan ng pinsala . Kung makakakuha ka ng isang video ng buong pinangyarihan ng aksidente ito ay magiging mahalaga sa ibang pagkakataon. Ang pagpapakita ng mapanganib na sitwasyon na naging sanhi ng aksidente ay makakatulong.

Tawagan si Richard Harris – Ito ay kapansin-pansing magpapalaki sa iyong mga pagkakataong matanggap ang kabayarang nararapat sa iyo. Ipaglalaban namin kayo at poprotektahan namin ang inyong mga karapatan. Tumawag Ngayon!

Tawagan kami sa 702-781-7912.

 

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic