Ang Panganib ng PTSD Pagkatapos ng Aksidente sa Sasakyan

need lawyer for car accident and ptsd

Ang anumang uri ng aksidente ay maaaring isang traumatikong kaganapan.

Kapag ang isang tao ay nasa isang aksidente sa sasakyan, maaaring magkaroon ng post-traumatic stress disorder na maaaring harapin ng isang tao kasunod ng isang pag-crash.

Ang mga emosyonal at sikolohikal na problema ay maaaring makapinsala at makapanghina sa isang tao pagkatapos ng isang aksidente.

Minsan ang pagkabigla ay maaaring dumating nang mas huli kaysa sa mga pisikal na pinsala kapag may oras na para isipin ang kaganapan.

Ang isang aksidente ay maaaring mag-iwan sa isang tao ng pagtatanong ng mga bagay at paglalagay ng hindi kinakailangang pagkakasala sa kanilang sarili na maaaring lumikha kaysa sa isang pababang spiral ng kalusugan ng isip.

Kahit na wala silang magagawa at wala silang kasalanan.

Ito ay totoo lalo na kung may pinsala o pagkamatay na naganap.

Kung naaksidente ka dahil sa kapabayaan ng iba at naapektuhan ang pag-iisip nito, malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng PTSD.

Mahalagang makakuha ka ng tulong para sa mga isyung ito.

Marunong ding makipag- ugnayan sa isang abogado ng personal na pinsala na dalubhasa sa mga aksidente sa sasakyan at mga kaso ng PTSD.

Maaari kang maging karapat-dapat para sa kabayaran.

Tawagan si Richard Harris Ngayon!

 

bakit hire richard harris personal injury law firm

Bakit Tawagan si Richard Harris?

Si Richard Harris ay isang personal injury law firm sa estado ng Nevada.

Mahigit 40 taon na kaming nasa negosyo na nagseserbisyo sa mga kliyente ng lahat ng uri ng kaso mula sa Reno at Tahoe, hanggang sa Vegas at Boulder City .

Ang mga aksidente sa kotse, trak, motorsiklo, bisikleta, Uber at pedestrian ang aming espesyalidad.

Ang PTSD ay maaaring maiugnay sa maraming bilang ng mga aksidente na may pinsala.

Ang pisikal at emosyonal na trauma ay maaaring mag-iwan sa isang tao ng mga isyu sa kalusugan ng isip mula sa karanasan.

Sa ilang mga kaso, walang halaga ng pera ang tunay na makakasagot sa trahedya at trauma na naiwan pagkatapos ng isang kasuklam-suklam na pangyayari.

Mahalagang hanapin ang lahat ng pinsalang dinanas mo upang makabangon muli at sumulong.

Makakatulong ang Law Firm ni Richard Harris!

 • Mga dalubhasang negosyador at abogado ng paglilitis
 • Nanalo ng mahigit $1 Bilyon para sa aming mga kliyente
 • Lubos na may karanasan at iginagalang na personal injury law firm sa Nevada

Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nagkaroon ng PTSD pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan, makipag-ugnayan sa aming mga opisina ng batas ngayon!

 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Ang PTSD ay isang kondisyon sa kalusugan ng isip na dulot ng isang pangyayari na nakakatakot sa taong nasasangkot.

Ang mga pag-iisip tungkol sa aksidente ay maaaring magdulot ng mataas na pagkabalisa at hindi mapigil na emosyon sa isang taong nasuri na may ganito.

Mayroong ilang mga karaniwang sintomas na maaaring maranasan ng isang taong may PTSD.

Mataas na Pagkabalisa - Ang stress ng kaganapan ay maaaring maging sanhi ng isang tao na umiwas sa iba at mga lugar na nagpapaalala sa kanila ng aksidente. Ito ay maaaring makaapekto sa malapit na relasyon at ang tao ay maaaring huminto sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay hindi malusog sa lahat. Ang pagiging manhid sa emosyon ay maaaring humantong sa depresyon. Ang pakiramdam na walang magawa sa mga negatibong kaisipan ay maaaring nakapipinsala. Ang matinding depresyon ay maaaring humantong sa pagpapakamatay.

Mga Flashback - Ito ay madalas na tinutukoy bilang pagkakaroon ng mapanghimasok na mga alaala. Ang paulit-ulit na pag-iisip at pagbabalik-tanaw sa aksidente at trahedya na pangyayari ay maaaring makapinsala. Ang pagkabalisa ng memorya at pagkakaroon ng mga bangungot at panaginip ay maaaring magdulot ng malubhang pisikal na reaksyon na hindi malusog. Karaniwang makonsensya kahit wala kang kasalanan. Pag-iisip ng mga bagay na maaaring iba ang ginawa mo na maaaring nakaiwas sa aksidente.

Feeling on Edge - Ito ay maaaring sintomas ng isang tao na madaling matakot o magulat kapag wala sila bago ang aksidente. Ang sobrang pag-iingat, at ang pag-asa sa panganib sa lahat ng oras ay maaaring makasama. Ang emosyonal na trauma na ito ay maaaring humantong sa mga droga at alkohol na pag-uugali upang itago ang sakit.

Sleep Disorder - Ang mga isyu sa pagtulog ay maaaring humantong sa pagkapagod at pagkapagod na maaaring magpalala sa PTSD. Ang problema ay maaaring ang tao ay nahihirapang matulog dahil sila ay minumulto sa mga iniisip kapag sila ay natutulog. Ang sabik na paggising at nahihirapang makapagpahinga ay kailangan para maging malusog. Maaaring maapektuhan ang pagtulog sa diwa na ang tao ay maaaring masyadong natutulog. Ang hindi pagnanais na harapin ang katotohanan ay isa pang sintomas.

Problema sa Pag-concentrate - Ang isang taong may post dramatic stress disorder ay kadalasang nahihirapang ituon ang kanilang mga iniisip at tumutok tulad ng dati. Ito ay maaaring makaapekto sa pagganap ng trabaho sa lugar ng trabaho na maaaring humantong sa pagkawala ng trabaho at pahinga sa trabaho. Ang isang mag-aaral na nagsisikap na magpatuloy sa gawain sa klase at pag-aaral ay mahihirapan din. Ang pagsisikap na magkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na minsang ginawa ng isang tao ay maaaring maging mahirap para sa mga may PTSD.

Sa PTSD ang isang tao ay maaaring nahihirapang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Maaaring tumagal ng ilang oras bago humupa ang mga sintomas na ito kung saan maaaring bumalik ang isang tao sa ilang uri ng normal.

Kung ang isang kaganapan ay malubhang nakakaapekto sa isang tao, ang PTSD ay maaaring tumagal ng mga taon upang maging mas mahusay.

Mahalagang humingi ng tulong sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

 

 

mga pinsala sa aksidente sa sasakyan na maaaring magdulot ng ptsd

Mga Pinsala sa Aksidente ng Sasakyan na Maaaring Magdulot ng PTSD

Aksidente sa Sasakyan – Maaaring maapektuhan ng traumatiko ang sinuman sa mga taong direktang sangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Kung may malubhang pinsala at pagdurusa sa isang pag-crash ang pisikal at mental na kondisyon ng mga nasasangkot ay maaaring makapinsala.

Ang isang taong natatakot para sa kanilang buhay ay maaaring gumawa ng malubhang pinsala sa sikolohikal.

 • Paralisis – Ang isang aksidente sa sasakyan ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng pakiramdam ng isang tao sa kanilang mga paa at paggana ng katawan. Ito ay pinaka-traumatiko at ang biktima ay mangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga. Ang patuloy na paalala ng trahedya na kaganapan ay maaaring magdulot ng pagkakasala at PTSD sa lahat ng kasangkot.
 • Amputations – Ang pagkawala ng paa ay isa sa mga pinakamasamang sitwasyon sa isang aksidente sa sasakyan. Anumang oras na mangyari ito ay magkakaroon ng matinding emosyonal na trauma na maiiwan.
 • Traumatic Brain Injury - Ang isang taong may pinsala sa utak ay isa pang trahedya na pinsala. Sa ilang mga kaso, ang pinsala sa utak ay maaaring napakalubha na ang tao ay mangangailangan ng habang-buhay na pangangalaga. Sa lahat ng malubhang pinsala ang emosyonal na pagbagsak sa lahat ng kasangkot ay maaaring maging kasing matindi ng pisikal.

Ang mga pinsala ay maaaring maging sakuna sa isang aksidente sa sasakyan.

Valid din na sabihin na kahit na hindi malubhang nasugatan ang isang tao, maaari pa rin silang magkaroon ng emosyonal na pinsala mula sa kanilang nasaksihan.

Ang takot lamang sa isang kakila-kilabot na kaganapan at malapit sa kamatayan na nararanasan ay maaaring tumagal ng panghabambuhay.

 

Kabayaran para sa mga Pinsala na Dulot ng PTSD

Oo, posibleng mabayaran ang mga pinsala mula sa isang aksidente sa sasakyan na nagdudulot ng PTSD.

Mahalagang makipag-ugnayan sa isang makaranasang abogado na maaaring tumingin sa mga katotohanan ng iyong kaso.

Si Richard Harris ay nakaranas sa mga kaso ng biktima ng aksidente sa sasakyan sa PTSD at maaaring makatulong sa pagsagot sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

Ang ilan sa mga pinsala sa PTSD sa demanda na may kaugnayan sa kaso ay maaaring kabilang ang; mga gastos sa medikal, pagpapayo, therapy, psychoanalysis, at iba pang uri ng paggamot sa kalusugan ng isip na maaaring matanggap ng isang tao.

Ang pagkonsulta sa isang dalubhasang abogado sa aksidente sa sasakyan ay lubos na inirerekomenda upang matiyak na ang iyong mga karapatan ay protektado at na matatanggap mo ang pinakamataas na halaga ng kabayaran.

 

 Mga FAQ na Madalas Nating Naririnig

Nakukuha namin ang parehong mga katanungan sa lahat ng oras, ngunit kung nasugatan ka at ang PTSD ay bahagi na ng iyong buhay, tawagan kami para sa LIBRENG konsultasyon ngayon.

 1. Magkano ang halaga ng aking PTSD claim?
 2. Gaano kalaki ang isang PTSD settlement?
 3. Kailangan ko ba ng abogado ng Personal na pinsala para sa isang paghahabol sa PTSD?
 4. Magkano ang sinisingil ng mga abogado sa pinsala sa PTSD?

 

Mayroong Tulong para sa mga Biktima ng PTSD

Kung ikaw ay nasa isang aksidente sa sasakyan dahil sa kasalanan ng iba, ang taong may kasalanan ay dapat managot para sa mga pinsala.

Kung mayroon kang PTSD pagkatapos ng isang aksidente kaysa ito ay dapat ding maging bahagi ng tinasa na mga pinsala.

Mahalagang humingi ng medikal na atensyon kung mayroon kang PTSD kasunod ng pagbangga ng sasakyan.

Nasa ibaba ang ilan sa mga paggamot na maaaring makatulong.

 1. Pagpapayo – Ang isang biktima ng aksidente ay mangangailangan ng isang propesyonal na dalubhasa sa PTSD. Ang layunin ay maibalik ang tao sa kanilang buhay tulad ng dati bago mangyari ang aksidente.
 2. Talakayin ang mga Pangyayari - Mahalagang magsalita ang biktima tungkol sa mga pangyayaring naganap at nasaksihan. Makakatulong ito sa kanila at sa kanilang therapist na ilagay ang mga kaganapan sa pananaw. Ang biktima ay maaaring sumulong at subukan at mabawi ang kontrol sa kanilang buhay.
 3. Turuan ang Biktima – Ang pagpapaalam sa biktima na hindi sila nag-iisa sa kanilang reaksyon sa ganitong uri ng kaganapan ay makakatulong sa kanila na iproseso ito. Normal na magkaroon ng stress at pagkabalisa pagkatapos ng isang traumatikong kaganapan. Ang pagtuturo sa mga mahal sa buhay ng mga biktima ay mahalaga din sa pagtulong sa paggaling. Sa ganoong paraan mas mauunawaan nila kung ano ang pinagdadaanan ng tao.
 4. Pagbawi - Maaaring tumagal ito ng ilang oras. Minsan ang mga emosyon at iniisip ay mabilis na lalabas. Sa ibang pagkakataon maaari silang dumating sa ibang pagkakataon na tumatagal ng mas maraming oras para sa pagbawi. Ang bawat kaso ay naiiba depende sa aksidente at tao.
 5. Gamot – Maaaring magreseta ang doktor ng gamot na makakatulong sa pagkabalisa at iba pang sintomas na maaaring mayroon ang tao.

Ang pagkuha sa anumang uri ng aksidente ay palaging nakaka-stress kahit na ito ay isang simpleng fender bender.

Kung ang isang pag-crash ay traumatiko, maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa isang tao.

Si Richard Harris ay nagtrabaho sa maraming kaso ng aksidente sa sasakyan sa PTSD at handang magtrabaho para sa iyo.

Tumawag sa amin, mag-email, o pumunta lamang sa opisina.

 

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic