Nasugatan sa T-Mobile Arena

t aksidente sa pinsala sa mobile arena

Ang pagpunta sa isang kaganapan sa T-Mobile Arena ay maaaring maging napakasaya.

Maaaring i-cheer mo ang Vegas Golden Knights o pinapanood ang iyong paboritong banda na gumaganap.

Sa kapasidad na 20,000, palaging may pagkakataon na maaaring mangyari ang isang aksidente na may pinsala.

Ang ilan sa mga kaganapan ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa iba.

Ang arena na ito ay nagho-host ng mga boxing event, MMA fights, at Billboard Music Awards.

Kapag may malaking masigasig na mga tao, tiyak na may ilang uri ng insidente.

Kung nasugatan ka sa T-Mobile Arena habang dumadalo sa isang kaganapan, tawagan ang Law Offices ni Richard Harris.

Kami ay kumakatawan sa mga kliyente sa Las Vegas at sa buong Nevada mula noong 1980.

Kung ikaw ay isang lokal o isang turista na nasugatan dahil sa kapabayaan ay maaaring mangyari.

Tingnan natin ang lahat ng ebidensya ng iyong aksidente.

Maaari kang makatanggap ng kabayaran kung ikaw ay nasugatan dahil sa kasalanan ng iba.

Ang aming mga abogadong may kaalaman sa personal na pinsala ay lalaban para makuha mo ang pinakamataas na kabayaran.

 

Ano ang Pananagutan ng Nasasakupan sa T-Mobile Arena?

Sa ilalim ng batas sa pananagutan sa lugar, ang T-Mobile Arena ay may responsibilidad na magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanilang mga bisita sa arena.

Ang mga kinakailangang pag-iingat ay dapat gawin upang magbigay ng ligtas na espasyo.

Ang pag-iwas sa mga aksidente at potensyal na panganib ay kritikal.

Maaaring managot ang mga may-ari, operator, contractor, at organizer ng kaganapan kapag hindi ito ang kaso.

Ang batas sa pananagutan sa lugar ay nagtatatag ng mga obligasyon at maaaring matanggap ng mga biktima ng kabayaran kung nasugatan sa ari-arian.

Ang mga may-ari at empleyado ng ari-arian ay hindi mananagot para sa bawat pinsala.

Gayunpaman, may ilang mga sitwasyon kung saan maaari silang managot kung may nasugatan.

 

 

ano ang gagawin pagkatapos ng pinsala sa t mobile arena

 

Ano ang Gagawin Kung Nasugatan sa T-Mobile Arena

Kung nasugatan ka sa T-Mobile Arena may ilang mahahalagang bagay na dapat malaman.

Makakatulong ang mga hakbang na ito na protektahan ang iyong kalusugan at ang iyong mga karapatan.

  • Tulong Medikal - Ang unang bagay ay humingi ng medikal na paggamot para sa mga pinsala. Ang kumpletong pagsusuri sa iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Panatilihin ang medikal na dokumentasyon ng lahat. Ito ay magiging mahalaga sa ibang pagkakataon kung magpasya kang magsampa ng kaso.
  • Ulat ng Insidente - Siguraduhin na ang insidente ay dokumentado ng pamamahala ng arena na namamahala sa kaganapan. Kailangang ipaalam sa seguridad at kawani ang pinsala.
  • Mga Larawan ng EksenaAng pagkuha ng mga larawan at video ng eksena ay maaaring maging malaking tulong sa ibang pagkakataon. Kakailanganin din ang mga larawan ng pinsala. Kung may panganib kumuha ng larawan. Maaaring ito ay isang bagay, isang basang sahig, atbp.
  • Panatilihin ang Mga Tala - Ito ay mahalaga sa iyong kaso. Kakailanganin ang pagkakaroon ng ebidensya at dokumentasyon ng mga panukalang batas. Dapat ipakita ang patunay kung kailan at saan nangyari ang pinsala. Ang mga gastos na nauugnay sa pinsala ay maaaring mabawi.
  • Huwag Pumirma ng Anuman – Maaaring subukan ng seguridad at pamamahala ng T-Mobile at papirmahin ka ng isang bagay. Maaaring bumalik ito para kagatin ka mamaya.
  • Personal Injury LawyerTawagan si Richard Harris para sa iyong libreng konsultasyon.

 

Mga Pinsala na Nangyari sa T-Mobile Arena

Napunit na Ligament at Sprains - Ang mga baluktot na tuhod at bukung-bukong ay karaniwang mga pinsala. Ang paglalakad pataas at pababa ng hagdan ay maaaring mapanganib. Lalo na kung ang mga bukung-bukong ay nakalantad sa mga sapatos na pang-damit o mataas na takong. Ang isang aksidenteng madulas at mahulog ay madaling magdulot ng pinsala sa bukung-bukong o tuhod.

Broken Bones – Ang pagkahulog o pagkabangga sa isang tao o isang bagay ay maaaring maging sanhi ng pagkabali ng buto. Masisira nito ang isang gabi sa labas ng bayan. Mayroong maraming mga paraan na maaaring mangyari ang pinsalang ito sa isang konsiyerto o iba pang kaganapan.

Pinsala sa Ulo – Maaaring lumabas ang nahuhulog na bagay mula sa itaas na kubyerta at tumama sa ulo ng isang tao. Ang pagkadulas o pagtapik sa matigas na semento ay maaari ring makapinsala. Ang Traumatic Brain Injury ay maaaring makapagpabago ng buhay.

Overheating – Ang mga konsiyerto na nag-iimpake ng lahat sa sahig ay maaaring lumikha ng pagkapagod sa init. Ito ay maaaring maging seryoso kung ang isang tao ay hindi makahinga. Ang gulat ay kadalasang nangyayari at nagiging mas mapanganib ang sitwasyon.

Mga Paghiwa at Lacerations – Ang mga maliliit na hiwa ay maaaring kailangan lang ng Band-Aid. Kung may mas matinding hiwa, maaaring magkaroon ng malaking pagdurugo. Maaaring may sira na upuan o bagay na nagdulot ng pinsala.

Pagkalason sa Pagkain - Palaging may posibilidad na kumain ng maruming pagkain. Dapat gawin ito ng mga empleyadong naghahain ng pagkain nang may lahat ng wastong pag-iingat sa kalusugan. Ang mga inspeksyon ay dapat na pare-pareho at ang mga empleyado ay dapat magkaroon ng up-to-date na mga health card kapag naghahain ng pagkain. Ang paghuhugas ng kamay ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng customer.

Pinsala sa Likod at Leeg – Ang pagkakaroon ng sira na upuan ay maaaring magdulot ng pinsala. Sa libu-libong mga upuan upang mapanatili, palaging may pagkakataon para sa isang may sira na bahagi. Ang pinsala sa likod at leeg ay maaaring masakit at pangmatagalan. Ang pagbagsak ay maaaring magdulot ng ganitong uri ng pinsala.

 

Mga Aksidente na Maaaring Magdulot ng Pinsala sa T-Mobile Arena

Mayroong maraming mga paraan kung saan maaaring magkaroon ng pinsala sa isang arena tulad ng T-Mobile.

Ang pagpunta sa isang kaganapan ay maaaring magkaroon ng maraming distractions.

Music pumping sa pamamagitan ng mga speaker at mga ilaw na kumikislap ay karaniwang bahagi ng karanasan.

Kadalasan maaari itong maging isang magandang panahon para sa lahat.

Sa kasamaang palad, kadalasan ay may ilang uri ng pinsala sa isang lugar sa property sa panahon ng mga kaganapang ito.

Laging manatiling alerto kapag nasa ganitong uri ng kapaligiran.

Slip, Trip, at Falls – Ang natapong beer o soft drink ay maaaring gumawa ng madulas na sahig. Ang mga tauhan ng pagpapanatili ay dapat na bantayan ang mga spill na ito at linisin ang mga ito. Hindi palaging ganito ang nangyayari. Ang mga banyo ay maaaring may mga basang sahig na maaaring maging sanhi ng pagkadulas at pagkahulog din. Ang hindi tamang pag-iilaw sa hagdan ay maaaring maging sanhi ng isang paglalakbay. Ito ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga resulta.

Nahuhulog ang mga Bagay – Maaaring magmula sa balkonahe sa itaas ang mga labi at magdulot ng pinsala. Maaaring magdulot ng pinsala ang mga kagamitan o signage na lumalabas. Isang panauhin na nakasandal sa balkonahe ay naghulog ng telepono sa isang hindi inaasahang patron. Mayroong maraming mga paraan na maaaring mangyari ang mga ganitong uri ng pinsala.

Crowd Accidents – Ang isang maingay na karamihan ay maaaring lumikha ng panganib para sa mga nasa paligid. Ang mga away ay kilala na sumiklab sa mga sporting event. Maaari kang mahuli sa dumaraming tao ng konsiyerto at masugatan. Kapag may nagtutulak at nagtutulak sa karamihan, palaging may posibilidad na magkaroon ng pinsala.

Mga Pagkabigo sa Seguridad – Kung ang seguridad sa T-Mobile ay hindi sapat na panganib ng pinsala ay maaaring mas mataas. Maaaring mabilis na lumitaw ang karahasan sa mga kaganapan kung hindi kasiya-siya ang seguridad. Ang mga bantay at tauhan ay dapat na sanay na maayos. Ang mga away at kaguluhan ay maaaring mangyari sa loob at labas ng arena property.

Higit sa paghahatid ng mga Bisita - Kung ang mga empleyado ay lampas sa paghahatid ng alak sa mga bisita ay maaaring magkaroon ng mga problema. Kailangang pangasiwaan ng mga bartender at seguridad ang mga ganitong uri ng sitwasyon bago mangyari ang mga problema. Ang pag-uugali ng lasing at palaaway ay dapat na matugunan kaagad.

Mga Lugar na Paradahan – Maaaring mangyari ang isang aksidente sa mga shuttle bus, kotse, at iba pang sasakyan. Dapat na ligtas na makapasok at makalabas ang mga sasakyan sa mga parking garage. Ang T-Mobile ay may malaking parking garage at maraming aktibidad bago at pagkatapos ng mga kaganapan. Kailangang masubaybayan nang maayos ang lugar para sa kaligtasan ng bisita.

Mga Aksidente sa Escalator – Ang T-Mobile ay may bilang ng mga ito. Maaaring mangyari ang mga aksidente kung may malfunction . Ang pagkuha ng damit ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog. Ang mga escalator ay mahusay para sa paglipat ng maraming tao sa arena. Maaari rin silang maging mapanganib.

 

Nagdemanda sa T-Mobile Arena

Alam na alam ng mga Law Office ni Richard Harris ang mga hamong ito.

Nauunawaan ng aming pangkat ng mga makaranasang abogado ng Las Vegas kung paano magsampa ng ganitong uri ng kaso.

Alam din namin kung paano manalo sa mga kasong ito.

  • Pagpapatunay ng Kapabayaan – Kinakailangang ipakita na ang mga operator ng arena ay nabigo na magbigay ng ligtas na lugar. Kakailanganin ang ebidensya na maaaring magtatag ng pananagutan. Titingnan ng ating mga abogado ang lahat ng ebidensya. Sisiyasatin namin ang mga katotohanan at kukuha kami ng malaking patunay ng claim. Ito ay magiging mahalaga upang manalo sa kaso.
  • Responsibilidad - Sa mga ganitong kaso, kadalasan ay may pinagsasaluhang responsibilidad. Pagkatapos ay tutukuyin namin ang lahat ng partidong sangkot sa aksidente. Maaari itong mga kontratista sa labas, may-ari, at/o empleyado na nag-ambag sa pinsala.
  • Mga Salik sa Panganib – Ang mga malalaking lugar tulad ng T-Mobile ay madalas na magtatalo na mayroong isang tiyak na halaga ng panganib na ipinapalagay ng mga bisita. Kakailanganin nating ipakita na ang pinsala ay dahil sa isang mapanganib na kadahilanan na naging sanhi ng pinsala.
  • Pagkuha sa Kanilang Insurance – Ito ay magiging mahirap. Ang pagkakaroon ng abogado sa iyong panig na lalaban para sa iyo ay mahalaga. Magkakaroon ang T-Mobile ng lahat ng mapagkukunang pinansyal upang labanan ka. Ang pagkuha ng kanilang seguro sa iyong sarili ay hindi inirerekomenda.

 

Mga Paghahabla sa Maramihang Biktima

Ang mga demanda sa maraming biktimang nasugatan ay maaaring maging kumplikado.

Ang halaga ng kabayaran sa bawat biktima ay maaaring magkakaiba.

Ang bawat kaso ng pinsala ay natatangi. Ang ilang mga pinsala ay magiging mas malubha kaysa sa iba.

Mag-iiba din ang kabayaran sa bawat tao.

Ang pagkakaroon ng isang dalubhasang abugado ng batas sa pananagutan sa lugar na gagabay sa iyo ay magiging kapaki-pakinabang.

Ang sinumang nasugatan dahil sa kapabayaan ay may karapatang humingi ng kabayaran.

Maaaring kabilang sa ilan sa mga pinsala; mga gastos sa medikal, nawalang sahod, at sakit at pagdurusa.

 

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic