Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong ma-preno.

Nagsimula ang kwento ni David sa pagmamaneho ng kotse ng kanyang anak. Sa kanyang paraan upang sunduin ang kanyang anak mula sa paaralan, halos makatawid na siya sa intersection sa downtown Las Vegas nang isang babae na sakay ng isa pang sasakyan sa isang stop sign ang sumugod. Binangga niya ito nang husto, na nagresulta sa isang aksidente sa sasakyan.

Sa kabila ng mga pangyayari sa aksidente, sinabi ng babae na sinaktan siya ni David. Noon niya napagdesisyunan na tawagan si Richard Harris Law Firm.

Makinig sa aktwal na kliyente, si David, ilarawan ang kanyang aksidente at alamin kung paano siya tinulungan ni Richard Harris Law Firm.