Alam ni Carrie na may mali nang hindi umuwi ang kanyang asawa mula sa kanyang flight. Nagsimula ang kwento ni Carrie sa asawa niyang si Robert, na isang student pilot. Nang hindi siya umuwi mula sa isang solo flight, pumunta si Carrie sa paliparan kung saan sinabi sa kanya na ang lahat ng mga eroplano ay isinasaalang-alang. Hanggang sa gabing iyon nang manood ng lokal na balita ay natuklasan niyang bumagsak sa disyerto ang eroplano ng kanyang asawa. Nalungkot si Carrie.

Sa pagsisiyasat, natuklasan ng National Transportation Safety Board na natapos ang isang pag-aayos sa eroplano na may mga hindi naaprubahang pamamaraan. Nabigo ang pag-aayos, na naging sanhi ng pag-crash at pagkamatay ni Robert.

Nakipag-ugnayan si Carrie kay Richard Harris Law Firm para ipaglaban ang paggaling na kailangan ni Carrie at ng kanyang mga anak na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Ngayon, si Carrie ay isang tagapayo sa kalungkutan at inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba na makayanan ang pagkawala ng isang mahal sa buhay .