Ang desisyon na kumuha ng abogado ay dapat na nakabatay sa masusing pananaliksik at isang personal na koneksyon. Ang iyong abogado ay dapat na isang taong may kumpiyansa at karanasan ngunit isang taong mapagkakatiwalaan mo at bumuo ng isang relasyong magalang sa isa't isa. Mag-click sa ibaba upang basahin ang blog na ito at ang aming iminungkahing checklist ng mga tanong sa pagpili ng abogado.

Anong mga tanong ang dapat kong itanong sa isang abogado?
Pag-hire ng tamang abogado sa pag-hire

Hakbang 1: Isulat ang Lahat ng Tanong

Bago ka makipagkita sa isang abogado kailangan mong tukuyin kung anong mga katangian ang pinakamahalaga sa iyo para sa taong kakatawan sa iyong paghahabol, tulad ng karanasan sa kaalaman at personalidad.

Isulat ang lahat ng mga tanong na gusto mong itanong na magpapatunay kung ang abogadong ito ang tamang abogado para sa iyong kaso o hindi.

Hakbang 2: Kilalanin ang Abogado

Mayroong ilang mga katanungan na maaari mong itanong upang i-verify ang karanasan at mga kredensyal ng isang abogado, gaya ng:

  1. Gaano ka na katagal sa law firm na ito?
  2. ano ang iyong karanasan sa mga kaso na katulad ng sa akin?
  3. nakahawak ka na ba ng mga kaso sa courtroom?
  4. ilang porsyento ng iyong mga kaso ang nagkaroon ng matagumpay na kinalabasan?

Hakbang 3: Kilalanin ang Law Firm
Bilang karagdagan, dapat ka ring magtanong tungkol sa law firm:

  • Ano ang mga pangunahing halaga ng law firm?
  • Paano ako makikipag-ugnayan sa aking abogado kapag may kailangan ako?
  • Sino pa ba ang masasangkot sa kaso ko?
  • Ano ang diskarte ng law firm sa paghawak ng mga kaso?
  • Ano ang aking tungkulin at legal na proseso?

Hakbang 4: Makinig at Kumuha ng Mga Tala
Mahalagang makinig sa bawat sagot at magtala. Sa ganitong paraan maaari mong ihambing ang mga abogado at mga law firm na nakikipagpulong at gumawa ng isang mahusay na kaalamang pagpipilian.

Huwag matakot na humingi ng paglilinaw kapag hindi mo naiintindihan ang isang bagay. At kung mayroon kang mga katanungan, magsalita ka.

Tandaan na ang pagpili ng abogado ay isang mahalagang desisyon na maaaring makaapekto sa resulta ng iyong kaso. Bagama't kinakailangang humingi kaagad ng tulong pagkatapos ng iyong aksidente, siguraduhing maglaan ka ng kinakailangang oras upang makilala ang abogado na iyong kinukuha.

Richard Harris Law Firm
702.444.4444

 

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic