Tatlong Tip para sa Mga Pansuportang Aksyon na Magagawa Mo para Mapabuti ang Pagkakataon ng Iyong Abugado para sa Tagumpay

Sa mga araw na ito, halos wala nang mahuhulaan sa mundo. Kaya pagdating sa pagtiyak na mayroon kang lahat ng mga tool sa lugar upang i-maximize ang trabaho ng iyong abogado sa paghahangad ng iyong legal na tagumpay, ang pinakamahusay na paraan upang iposisyon ang iyong sarili para sa tagumpay ay isama ang lahat ng tamang dokumentasyon.

Ang mga legal na papeles, mga dokumentong sumusuporta sa iyong kaso, mga saksi, atbp. lahat ay may kakayahang palakasin ang iyong kaso at suportahan ang iyong tagumpay.

Narito ang ilang paraan na maaari kang makipagtulungan sa iyong abogado upang maibigay ang pinakamahusay, pinakamabisang impormasyon na posible at, sa turn, pagbutihin ang iyong mga pagkakataon para sa tagumpay:

Tip #1: Sabihin ang Katotohanan

Ang katapatan ay madalas na hindi pinahahalagahan at, sa mga tuntunin ng mga legal na paglilitis, ay hindi lamang kinakailangan ngunit ito ay kinakailangan din.

Ang pagsusumite ng hindi tumpak na impormasyon sa iyong abogado ay hindi lamang magpapalala sa iyong legal na sitwasyon ngunit maaari rin itong mapatunayang napakamahal sa iyong kaso kapag lumabas ang katotohanan. Samakatuwid, hindi lamang kailangan mong harapin ang mga legal na epekto ng hindi tapat, ngunit sisiraan mo rin ang iyong sarili at ang iyong abogado kung mabubunyag ng magkasalungat na panig ang iyong hindi katotohanan.

Tip #2: Magbigay ng Tumpak na Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Bilang karagdagan sa pagbibigay sa iyong abogado ng anuman at bawat piraso ng materyal ng suporta na maaari mong tipunin, tiyaking isumite din ang iyong tumpak, anumang oras-ng-araw na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, kabilang ang isang pang-emerhensiyang contact. Maaaring kailanganin ng iyong legal na representasyon na maabot ka sa isang kritikal na sandali, at nang walang kakayahang gawin ito, maaari kang makaligtaan ng ilang mahalagang impormasyon o isang pagkakataon sa paglilipat ng kaso. Kung nagbago ang alinman sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tawagan kaagad ang iyong abogado at i-update ang mga ito para magkaroon sila ng tumpak na impormasyon.

Tip #3: Huwag Pag-usapan ang Iyong Kaso... LALO NA HINDI SA SOCIAL MEDIA

Ang pakikipag-usap tungkol sa iyong kaso nang walang sinuman, lalo na mula sa emosyonal na pananaw ay maaaring maging backfire sa iyo. Kahit na sa iyong mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang sinasabi mo ay "maaaring magamit laban sa iyo sa korte ng batas." Maaaring mahirap lumakad nang mag-isa sa kinakailangang landas, gayunpaman, bilang isang kliyente ng Richard Harris Law Firm, maaari kang maging komportable sa pag-alam na ang iyong abogado ay nasa tabi mo at kasama mo sa bawat hakbang. Kaya hanggang sa matapos ang iyong kaso at mag-popping ka ng champagne para ipagdiwang, itago sa iyong sarili ang mga detalye ng iyong mga kumpidensyal na pagpupulong kasama ang iyong abogado.