Mahalaga ba ang mga ulat ng pulisya sa mga aksidente sa sasakyan? Maliit man ang iyong aksidente sa sasakyan o magresulta sa malubhang pinsala, palaging matalino na humiling ng ulat sa pulisya. Ang mga ulat ng pulisya ay mahalagang ebidensya para sa iyong kaso ng aksidente sa sasakyan. Ano ang ulat ng pulisya? Kasunod ng isang aksidente sa sasakyan, ang ulat ng pulisya ay isang dokumentasyong isinulat at pinagsama-sama ng opisyal na dumating sa pinangyarihan ng iyong aksidente sa sasakyan. Dito, ang mga tagapagpatupad ng batas ay nag-uulat sa lahat ng nauugnay na detalye o anumang mga salik tungkol sa iyong aksidente sa sasakyan. Maaaring mag-iba ang hitsura ng mga ulat na ito depende kung nasaan ka, tulad ng Denver o Las Vegas.

Bakit Mahalaga ang Mga Ulat ng Pulisya?

Kung ikaw o ang isa pang pasahero ay nasugatan sa isang aksidente sa sasakyan , ang ulat ng pulisya ay lubhang nakakatulong sa pagbalangkas ng mga detalye ng insidente. Halimbawa, ang anumang mga pinsala o paghahabol sa pinsala sa ari-arian na kailangang isampa sa kumpanya ng seguro ng pabaya na driver ay mangangailangan ng ulat ng pulisya. Ito ay isang karaniwang kahilingan bago ang anumang kabayaran o kasunduan ay ibigay ng isang kompanya ng seguro. Ang mga ulat ng pulisya ay hindi lamang nakatuon sa mga pinsala. Sa katunayan, kung wala kang pisikal na senyales ng pinsala kaagad–dapat kang palaging magsampa ng ulat sa pulisya kasunod ng isang aksidente. Ang mga ulat ng pulisya ay mahalaga kapag walang mga pinsalang nangyari, pati na rin, lalo na kung ang aksidente ay nagresulta sa anumang sasakyan o iba pang pinsala sa ari-arian. Hindi bababa sa, isang ulat ng pulisya ay kailangan upang isumite sa iyong sariling kompanya ng seguro kapag nagsampa ng isang paghahabol para sa iyong pinsala sa sasakyan at pansamantalang pagkukumpuni na kailangan.

Sa maraming mga kaso, ang mga sintomas o pinsala kasunod ng isang aksidente sa sasakyan ay tumatagal ng mga araw, o kahit na buwan, upang lumitaw. Sa halip na ipagpalagay na ikaw ay ganap na maayos pagkatapos ng isang aksidente, kahit na hindi mo kailangang isangkot ang isang kompanya ng seguro o maghain ng isang paghahabol, dapat mong palaging tumawag sa pulisya. Ang paggawa ng ulat sa pulisya sa mga pagkakataong ito ay nagbibigay-daan sa iyo na magkaroon ng nakasulat na ulat para sa iyong mga rekord at mga claim sa seguro, ngunit maaari ring tumulong kung ang mga pinsala o sintomas ay lumitaw pagkatapos ng aksidente. Mahirap, o imposible, na malaman kung makakaranas ka ng pananakit at mga sintomas isang buwan pagkatapos ng isang aksidente, lalo na kung hindi mo ito nararamdaman kapag nangyari ang aksidente.

Napakakaraniwan para sa ilang mga pinsala na lumitaw araw, o kahit na linggo, pagkatapos ng iyong aksidente sa sasakyan. Narito ang ilang naantalang kondisyong medikal na maaari mong maranasan:

 • Whiplash
 • Sakit ng ulo
 • Pananakit o paninigas ng leeg
 • Sakit sa likod o mga pinsala sa spinal cord
 • Concussions
 • Mga pinsala sa utak o panloob na pagdurugo

Nakakabagabag malaman na ang mga pinsalang tulad nito ay maaaring tumagal ng oras upang makilala ang kanilang mga sarili. Sa pamamagitan ng palaging pag-uulat ng iyong aksidente sa pulisya at paggawa ng ulat sa pulisya, pinalalakas nito ang iyong kaso kung nangyari sa iyo ang alinman sa mga naunang nakalista o iba pang kondisyong medikal. Payagan ang iyong sarili na magkaroon ng karagdagang ebidensya o testimonya mula sa isang pinagkakatiwalaang source, kung sakali.

Ano ang Karaniwang Nilalaman ng Mga Ulat ng Pulisya?

Naiintindihan ng mga opisyal ang kahalagahan ng kanilang mga ulat at lubusang sinanay sa mahahalagang salik na isasama sa kanilang pag-uulat. Sa kanilang pagsasanay sa pagtatasa ng aksidente sa sasakyan, nakakakuha sila ng malawak na karanasan sa mga uri ng banggaan na nagaganap, mga pinsalang maaaring magresulta, at ang mga salik na maaaring may papel sa aksidente sa sasakyan. Ang detalyadong ulat na ito na ibinibigay nila ay magsasama ng anumang detalyadong impormasyon na kailangan upang maihain ang iyong claim sa insurance o magsilbing ebidensya sa iyong kaso, lalo na kung ang mga pinsala ay resulta.

Ang ulat ng pulisya ay maaaring magtala ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng parehong mga driver, kanilang mga kompanya ng seguro, at sinumang mga saksi ng aksidente. Ang bahaging ito ng ulat ay mahalaga, dahil ang impormasyong ito ay kinakailangan sa paghahain ng anumang paghahabol sa mga kompanya ng seguro. Ang pagsasama ng impormasyon tungkol sa mga saksi ay nagbibigay-daan sa kanila na magamit bilang mga mapagkukunan kung mayroong anumang mga katanungan o hindi pagkakaunawaan tungkol sa nangyari sa panahon ng aksidente. Maaaring hindi iulat ng mga opisyal ang iyong mga saksi sa masusing detalye, kaya laging matalino na kumuha ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan mula sa iyong mga saksi, bago sila umalis sa pinangyarihan ng aksidente.

Ang ilang salik na maaaring itala o ipaalam sa ulat ng pulisya ng iyong aksidente, maliban sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ay kinabibilangan ng:

 • Mga pangunahing detalye ng aksidente: Oras, petsa, at lokasyon ng iyong aksidente
 • Mga guhit o diagram ng aksidente: Punto ng epekto, mga sasakyang nasasangkot, atbp.
 • Mga larawan: Mga pinsala, pinsala sa mga sasakyan, lokasyon ng aksidente, atbp.
 • Mga pahayag mula sa parehong mga driver: Ano ang nangyari mula sa parehong mga punto ng view
 • Isang salaysay ng aksidente: Mga pangyayaring nagdudulot, o humahantong sa, sa banggaan
 • Mga Pinsala: Anumang pinsala o pananakit na nararanasan mo, ng iyong mga pasahero, o sinuman mula sa iba pang (mga) sasakyan
 • Mga Pinsala: Anumang pinsala sa iyong sasakyan, sa iba pang (mga) sasakyan, at iba pang ari-arian na kasangkot sa aksidente
 • Mga kondisyon sa kapaligiran: Ulat ng panahon, kundisyon ng kalsada, iba pang mga salik sa kapaligiran na maaaring may bahagi sa aksidente sa sasakyan
 • Konklusyon: Anumang pangwakas na pangungusap batay sa mga detalye ng aksidente, maaari ding iulat kung sino ang may kasalanang driver

Nasasangkot ka man o ang isang mahal sa buhay sa isang aksidente sa sasakyan , mahalagang maghain ng ulat sa pulisya at makipagsosyo sa isang pangkat ng mga propesyonal sa personal na pinsala na mapagkakatiwalaan mo. Ang mga kaso ng aksidente sa sasakyan ay maaaring nakakatakot at masalimuot, at hindi mo dapat itong pagdaanan nang mag-isa. Maraming nasa linya. Pumunta sa aming pangkat ng mga makaranasang abogado at makikipagtulungan kami sa iyo upang makuha ang kabayarang nararapat sa iyo.