Mga mag-aaral na may Dahilan

1st Place: Frank J – Huwag Pabayaan ang Iyong mga Kaibigan na Itlog Ka… Magsuot ng Helmet

Ginawa ang video na ito gamit ang halos stop motion animation, at 3 dosenang itlog.