Mga mag-aaral na may Dahilan

Ika-anim na Taunang Mag-aaral na May Dahilan #WhatIf

Ang 2015 ay minarkahan ang ikaanim na taunang paligsahan sa video ng Students with a Cause PSA na itinataguyod ng The Richard Harris Law Firm. Bilang bahagi ng programang “Reach Out” ng aming law firm, ang Students with a Cause ay isang video challenge na nakatuon sa komunidad sa mga high-school na estudyante sa buong Clark County, na nilalayon na itaas ang kamalayan sa iba't ibang lugar ng kaligtasan. Sa paglipas ng mga taon, kami ay … Ika-anim na Taunang Mag-aaral na May Dahilan #WhatIf

1st Place: Frank J – Huwag Pabayaan ang Iyong mga Kaibigan na Itlog Ka… Magsuot ng Helmet

Ginawa ang video na ito gamit ang halos stop motion animation, at 3 dosenang itlog.