Mga tauhan

Roberto Uribe

Tagapamahala ng Kaso

Audrey Ulitchny

Tagapamahala ng Kaso

Kara Howard

Direktor ng Human Resources

Dolores Johnson

Paralegal

Erick Santiago

Espesyalista sa Pasilidad

Cole Stucki

Espesyalista sa Pasilidad

Richard D. Young, Esq.

Sama Fatoh

Consultant ng Kaso

Catheryn Vidal Garate

Consultant ng Kaso

Alejandra Jimenez

Paralegal

Eric Killebrew

Espesyalista sa Pasilidad

Jatziri Saldana-Ambriz

Consultant ng Kaso

Gloria Pacheco

Litigation Resource Lead

Andrea Zavala

Social Media Strategist

Justin Sloan

Tagapamahala ng Kaso

Brady L. Davies, Esq.

Alyssa Cervantes

Tagapamahala ng Kaso

Madalyn Thomas, Esq.

Nicole Gerhardt

direktor ng Pananalapi

Maureen Saldana

Consultant ng Kaso