Kapansanan sa Social Security

Kapansanan sa Social Security: Nakakagulat ang Mga Istatistika

Ang mga benepisyo ng Social Security Disability (SSD) ay idinisenyo upang protektahan ang mga Amerikano na hindi na makapagtrabaho dahil sa matinding pinsala o karamdaman. Sa buong buhay namin sa pagtatrabaho, ang isang bahagi ng aming suweldo ay nagbabayad sa sistema ng Social Security, na nilayon upang gumana tulad ng isang patakaran sa seguro. Maraming mga may kapansanan na indibidwal na naghahanap ng mga benepisyo ng SSD ay ipinapalagay na, dahil ang mga ito ... Social Security Disability: Ang Mga Istatistika ay Nakakagulat

Iwasan ang Mga Karaniwang Pagkakamali sa SSD na Ito

Sa tuwing kumikita ka ng suweldo, ang ilan sa iyong pera ay napupunta sa Social Security Administration (SSA). Karamihan sa mga tao ay bumabawi ng pera kapag sila ay nagretiro, ngunit ang iba ay nangangailangan nito nang mas maaga dahil sa mga pinsala o sakit na pumipigil sa kanila sa pagtatrabaho. Ang mga benepisyo ng Social Security Disability (SSD) ay maaaring maging isang lifesaver para sa maraming manggagawa at kanilang mga pamilya, Iwasan ang Mga Karaniwang Pagkakamali sa SSD na Ito

Mga Claim sa Kapansanan sa Social Security

Kung Paano Gumagana ang Richard Harris Law Firm upang Ma-secure ang mga Benepisyo para sa mga Kliyente Bilang mga Amerikano, ipinagmamalaki namin ang aming trabaho, ngunit kapag ikaw, isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay hindi makapagtrabaho dahil sa isang karamdaman, pinsala o emosyonal na problema, maaari itong madaig. Nang walang paraan upang magbayad ng mga medikal na bayarin at matustusan ang pamilya, ang mga taong may kapansanan ay nangangailangan ng tulong. Mga Claim sa Kapansanan sa Social Security

Tinanggihan ang Social Security Disability? May Mga Sagot Kami!

Maraming mga tao ang nagpupumilit sa loob ng maraming taon na sinusubukang makayanan ang mga panggigipit ng pagtatrabaho habang nakikitungo sa isang kapansanan sa pisikal o mental na kapansanan. Sa wakas, napagtanto nila na hindi na sila maaaring magpatuloy at mag-aplay para sa kapansanan. Pagkatapos ng ilang buwan ng paghihintay, nabigla silang malaman na ang Social Security Administration ay naglabas ng pagtanggi sa kanilang kaso; Tinanggihan ang Social Security Disability? May Mga Sagot Kami!