Pinsala sa Kagat ng Aso

Mga Kagat ng Aso sa Nevada: Sino ang Maaaring Managot?

Ang mga aso ay lalong tinatanggap sa mga pampublikong espasyo. Bilang karagdagan sa mga lugar tulad ng mga pampublikong parke at downtown urban center, pinapayagan din ang mga ito sa maraming restaurant, tindahan, at maging sa mga lugar ng trabaho. Bagama't ang karamihan sa mga aso ay palakaibigan, ang ilang mga aso ay maaaring kumagat nang walang provokasyon—kabilang ang mga walang kasaysayan ng pagsalakay. Ang mga aso ay may matatalas na ngipin na maaaring magdulot ng malubhang pinsala, Mga Kagat ng Aso sa Nevada: Sino ang Maaaring Managot?

Mga Istatistika ng Pinsala sa Kagat ng Aso sa Nevada

Halos 4.7 milyong tao sa US ang kinakagat ng mga aso bawat taon. Isa sa limang kagat ng aso ay sapat na seryoso upang mangailangan ng pangangalagang medikal, na may halos 1,000 katao sa isang araw na nangangailangan ng paggamot sa emergency room para sa mga pinsala. Noong 2012, 27,000 katao ang nagtamo ng mga pinsala mula sa mga kagat ng aso na sapat na seryoso upang mangailangan ng reconstructive surgery. Gayundin Mga Istatistika ng Pinsala sa Kagat ng Aso sa Nevada