Ang pagiging kasangkot sa isang aksidenteng madulas at mahulog ay karaniwan, ngunit maaaring maging lubhang nakakatakot dahil maaari itong humantong sa ilang malubhang pinsala. Ang mga pinsalang ito na maaaring magmula sa isang aksidente sa pagkadulas at pagkahulog ay maaaring makapagpigil sa iyo mula sa trabaho at maaaring maging sanhi ng kailangan mo ng medikal na paggamot. Kung umuupa ka ng apartment o bahay, magkakaroon ka ng landlord na nagmamay-ari ng property. Ang mga panginoong maylupa ay kailangang panatilihing libre ang ari-arian mula sa mga panganib na maaaring magdulot ng pagkadulas at pagkahulog, upang hindi ka masugatan. Kung nasugatan ka mula sa isang aksidenteng madulas at mahulog, maaari kang maghain ng claim sa pananagutan ng panginoong maylupa kung ito ay sanhi ng kapabayaan ng iyong may-ari. Gayunpaman, iba-iba ang mga pangyayari, at ang iyong kasero ay maaaring mananagot o hindi para sa iyong pinsala. Dapat mong talakayin ang iyong partikular na sitwasyon sa isang abogadong may karanasan sa mga aksidenteng madulas at mahulog.

Kapabayaan ng Panginoong Maylupa

Ang mga panginoong maylupa ay hindi palaging mananagot para sa bawat aksidente at pinsala na nangyayari sa kanilang ari-arian. Kung ikaw ay nasugatan, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay patunayan na ang iyong pinsala ay sanhi ng isang pabaya na aksidente ng iyong kasero. Dalawang halimbawa ang magpapatunay na ang iyong kasero ay lumikha ng isang hindi ligtas na kondisyon na humantong sa pagkadulas at pagkahulog, o alam ang tungkol sa panganib at walang ginawa upang itama ito. Halimbawa, kung may pagtagas sa ilalim ng iyong lababo nang ilang sandali at naging sanhi ito ng pagkabasa ng sahig, na naging sanhi ng pagkadulas at pagkahulog mo, maaaring managot ang iyong may-ari. Ang tanong kung mananagot ang iyong kasero ay depende sa kung alam nila ang tungkol sa pagtagas o hindi. Kung wala ka sa bahay at nagsimulang mangyari ang pagtagas, na naging sanhi ng pagkadulas mo pagdating mo sa bahay, hindi mananagot ang iyong may-ari dahil walang paraan na malalaman nila ang tungkol sa pagtagas. Kung binanggit mo ang pagtagas sa iyong kasero noon at pinabayaan nila ito, maaari silang managot sa iyong mga pinsala. Sa pag-upa, sasabihin ng may-ari ng lupa ang iyong mga responsibilidad bilang isang nangungupahan, at iyon ay gagamitin sa korte upang matukoy kung sila ay may pananagutan o hindi.

Panlabas na Slip at Fall

Mayroong ilang mga kundisyon kung saan ang iyong kasero ay maaaring managot sa isang slip at mahulog sa likod-bahay o sa harap ng ari-arian. Halimbawa, kung ikaw ay nasa harap ng iyong bahay sa bangketa at nadulas at nahulog dahil sa isang bungkos ng niyebe at yelo doon, maaaring may pananagutan ang iyong may-ari. Ang pananagutan ng may-ari ay nakasalalay lahat sa kung ano ang nakasaad sa lease, at kung siya ang may pananagutan sa pag-shoveling ng snow sa labas ng property. Kung sa lease ito ay nagsasaad na ikaw ay may pananagutan para sa anumang panlabas na paglilinis, tulad ng pag-shoveling ng niyebe, ikaw ang mananagot sa pagkadulas at pagkahulog at hindi sila mananagot. Ang isa pang halimbawa ay maaaring ang panlabas na hagdan ng iyong bahay o apartment. Kung ang hagdan ay may depekto sa ilang paraan, kabilang ang pagkasira o paglabag sa mga nauugnay na code ng gusali, iyon ay magiging isang matatag na kaso para sa nangungupahan na malamang na ang may-ari ang may kasalanan. Kung ang nangungupahan ay nadulas at nahulog sa hagdan dahil sa isang dayuhang bagay na tumalsik sa hagdan, ang nangungupahan ay malamang na mananagot para dito dahil ang may-ari ay walang paraan upang malaman na may isang dayuhang bagay na natapon sa hagdanan.

Ebidensya

Kung nasugatan ka dahil sa isang aksidenteng madulas at mahulog, dapat kang kumuha ng mga larawan kung saan ito nangyari, ang iyong mga pinsala, at anumang iba pang mahahalagang detalye na dadalhin sa korte. Malaki ang posibilidad na manalo ka sa kaso ng slip at fall kung wala kang ipinakitang ebidensya ng anumang pinsala o kondisyon kung saan ito nangyari. Malaki ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng visual record sa korte at maaaring maging salik ng pagpapasya sa pagtukoy kung mananagot o hindi ang landlord para sa isang aksidenteng madulas at mahulog.

Ang pagpapatunay ng pananagutan sa isang aksidente sa pagkadulas at pagkahulog ay maaaring maging napakahirap, kaya naman ang pagkakaroon ng isang pinagkakatiwalaang legal na koponan na kumakatawan sa iyo ay lubos na inirerekomenda upang matiyak na makakatanggap ka ng kabayaran. Dito sa Richard Harris Personal Injury Law Firm , tuturuan ka ng aming mga bihasang abogado tungkol sa mga karapatan mo bilang nangungupahan, at kung ano ang susunod na hakbang. Ang pagkadulas at pagkahulog ay maaaring humantong sa malubhang pinsala, at gusto ka naming tulungan na hindi managot kung ito ay dahil sa kapabayaan ng iyong kasero.

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic