Kapag naihain na ang isang maayos at malakas na Demand para sa Settlement bilang bahagi ng iyong Kaso sa Aksidente sa Sasakyan, magsisimula ang mga negosasyon upang makakuha ng patas na kasunduan para sa iyong kaso.Mga Abugado sa Aksidente ng Sasakyan Las Vegas  Ang demand ay talagang ang unang hakbang sa pakikipag-ayos sa iyong claim at nagtatakda ng mga kundisyon para sa natitirang proseso upang makakuha ng makatwiran at patas na kasunduan para sa iyo.

Sinuri ng iyong abogado ang iyong kaso at nagtakda ng isang hanay ng halaga para sa isang patas at patas na kasunduan na magaganap, batay sa karanasan sa mga katulad na paghahabol at alam na mas gugustuhin ng kompanya ng seguro na ayusin ang kaso kaysa dumaan sa mahal at posibleng mahabang proseso ng paglilitis. Ang pagkakaroon ng isang abogado na makipag-ayos sa iyong claim ay nagdaragdag ng halaga sa iyong kasunduan dahil sa ipinahiwatig na banta ng paglilitis kung mabigo ang mga negosasyon. Alam din ng iyong abogado ang mga taktika na ginagamit ng kompanya ng seguro upang pigilan ka sa yugtong ito ng pagkuha ng patas na kasunduan at handang harapin ang mga taktikang iyon.

Maaaring nakakabigo ang mga negosasyon kapag sinubukan ng isang indibidwal na kunin ang kompanya ng seguro nang walang legal na tagapayo. Tandaan na ang layunin ng kompanya ng seguro ay upang ayusin ang kaso nang mabilis at hindi makatwiran para sa iyo at magkaroon ng isang abogado na kumilos habang ang iyong negosasyon ay naglalagay sa iyo sa isang mas malakas na posisyon.

Ano ang aasahan kapag nakikipag-usap sa isang paghahabol

Ang proseso ng negosasyon ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang buwan. Kapag ang Demand ay natanggap ng kompanya ng seguro, isang adjuster ang itatalaga sa kaso ng kompanya ng seguro. Dahil sa mga tuntuning etikal kung saan nagsasanay ang mga abogado, lahat ng mga alok ng kasunduan ay makatwiran man o hindi, ay dapat iharap sa iyo, ang kliyente.

Maaari mong asahan na ang mga unang alok ay napakababa, o ang kompanya ng seguro ay maaaring tumugon sa pamamagitan ng Reservation of Rights Letter, na isang nakakaantala na taktika, gayunpaman, ang sulat na ito ay nagpapaalam sa iyo na ang kumpanya ay nag-iimbestiga sa paghahabol at maaaring walang bayaran kung nalaman nila iyon. hindi saklaw ng kanilang patakaran ang claim na ito. Sa puntong ito ng proseso, alam ng iyong abogado kung ano ang saklaw ng patakaran sa seguro at inayos ang demand sa loob ng mga limitasyon ng pananagutan ng patakaran. Irerekomenda ng iyong abogado na tanggapin ang alok o gumawa ng kontra-claim. Kung magpasya kang kontra-claim, ipapaalam ng iyong abogado ang counter offer sa kompanya ng insurance.

Sa panahong ito, tandaan na ang trabaho ng adjuster ay ayusin ang mga kaso o, kung hindi magawa, ipadala ang kaso sa legal na departamento ng kompanya ng seguro. Pinapataas ng paglilitis ang mga gastos sa pag-aayos ng claim para sa kompanya ng seguro at ang pagganap ng trabaho ng adjuster ay umaasa sa pag-aayos ng mga kaso na may pinakamababang gastos. Ang pasensya ay susi sa pagkuha ng patas na kasunduan para sa iyo, at sa sandaling makatanggap ang iyong abogado ng alok sa pag-areglo sa loob ng paunang natukoy na hanay ng halaga, magrerekomenda sila ng kasunduan. Kung hindi ito nangyari, ang legal na sistema ay nagbibigay ng iba pang paraan upang matukoy ang pananagutan at mga pinsala, at ang iyong abogado ay hindi magdadalawang-isip na gamitin ang mga ito.

Maaari mong asahan ang ilang alok mula sa kompanya ng seguro at mga kontra-alok mula sa iyong abogado na magaganap sa yugtong ito ng iyong claim sa aksidente sa sasakyan. Kapag naubos na ang proseso, makakatanggap ka ng katanggap-tanggap na alok sa pag-areglo, o pagkatapos isaalang-alang ang ilang salik gaya ng tumaas na gastusin sa paglilitis, at ang oras na maaaring tumagal upang matagumpay na malitis ang iyong paghahabol, ikaw at ang iyong abogado ay maaaring magpasiya na magsampa ng kaso bilang isang paraan upang makatanggap ng patas na pagtrato para sa iyong paghahabol.

Tatalakayin ng aming susunod na yugto sa seryeng ito ang pag-areglo, at ang mga susunod na artikulo ay magdedetalye ng mga hakbang sa proseso ng paglilitis. 90 porsiyento ng mga kaso ng aksidente sa sasakyan sa aming kumpanya ay matagumpay na naayos sa panahon ng yugto ng pre-litigation. Isinasaalang-alang ng mga negosasyon sa kumpanya ng seguro kung ano ang pinakamainam para sa iyo na kliyente, upang magbigay ng kabayaran para sa mga naaangkop na gastos mula sa bulsa tulad ng pangangalagang medikal at mga reseta para sa iyong paggaling, mga sahod na nawala dahil sa hindi nakuhang trabaho sa panahon ng iyong paggaling, at ang sakit at pagdurusa dulot ng pagkakasangkot sa isang aksidente na dulot ng pabaya na driver.

Makikipag-ayos ang Richard Harris Law Firm sa iyong claim sa Insurance Company

Matagumpay na nakipag-ayos ang mga abogado ng Richard Harris Law Firm sa daan-daang claim sa aksidente sa sasakyan bawat taon. Kami ay lubos na kwalipikado upang makipag-ayos sa iyo. Kung nasugatan ka sa isang Aksidente sa Sasakyan na dulot ng isang pabaya na driver, tawagan ang aming opisina ngayon upang talakayin ang iyong potensyal na kaso sa (702) 444-4444.

Matuto pa:

Tinatalakay ni Richard Harris ang pakikipagnegosasyon sa isang kaso

 

Copyright © 2024 Richard Harris Law Firm. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan - | Disclaimer | Patakaran sa Privacy | Sitemap Site ng NetDynamic