Form ng Nominasyon
para sa Spirit of Nevada

Magnominate ng Tao

Sino ang kilala mo na yumakap sa Espiritu ng Nevada? Kami ay naghahanap ng mga taga-Nevada na gumagawa ng pagbabago. May kakilala ka ba na nakagawa ng isang pambihirang gawa ng katapangan? O isang taong naglaan ng hindi mabilang na oras sa isang espesyal na layunin? Gusto naming parangalan at ipagdiwang ang mga indibidwal na ito sa pamamagitan ng pag-feature sa kanila sa isa sa aming mga episode.

I-nominate lang sila sa pamamagitan ng pagsagot sa online form sa ibaba.SON Nominating A Person Form

Form na ginagamit sa pangangalap ng mga kahilingan sa pag-nominate ng isang tao.

  • Mangyaring magdagdag ng anumang mga link sa social media o website na maaaring ilapat.
  • Max. laki ng file: 16 MB.
  • Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.