Spirit of Nevada Charity Request

Magmungkahi ng isang Nevada Organization

Inomina ang iyong paboritong karapat-dapat na layunin at sabihin sa amin kung paano nila inilalarawan ang Espiritu ng Nevada sa positibong gawaing ginagawa nila para sa komunidad. Ang mga nominasyon para sa Spirit of Nevada ay maaaring isumite gamit ang online na form sa ibaba.

SON Nominating A Charity Form

Form na ginagamit upang mangalap ng mga kahilingan sa pag-sponsor.

  • Mag-drop ng mga file dito o
    Max. laki ng file: 50 MB.
    • Ang field na ito ay para sa mga layunin ng pagpapatunay at dapat iwanang hindi nagbabago.