Pang-aabuso sa Nursing Home

Panoorin ang Mga Palatandaan na Ito ng Pang-aabuso at Pagpapabaya sa Nursing Home

Ang paggawa ng desisyon na ilagay ang iyong minamahal sa isang nursing home ay maaaring maging emosyonal. Gusto mong tiyakin na natatanggap nila ang pangangalaga at atensyon na kailangan nila, at gusto mong tiyaking ligtas at komportable sila sa panahon ng kanilang paninirahan. Kahit na nagawa mo na ang iyong pagsasaliksik at naramdaman mong nailagay mo na ang Panoorin ang Mga Palatandaan na Ito ng Pang-aabuso at Kapabayaan sa Nursing Home

Paano Makakatulong ang Isang Abogado Pagkatapos ng Pang-aabuso sa Nursing Home?

Ang mga nursing home ay dapat na mga lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makakuha ng dalubhasa at buong-panahong pangangalaga, atensyon, at suporta. Ang mga miyembro ng pamilya ng mga residente ng nursing home ay nagtitiwala sa mga management team, healthcare provider, at mga miyembro ng kawani na gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matiyak na ang kanilang mga mahal sa buhay ay tratuhin nang may dignidad at paggalang na nararapat sa kanila. Ngunit iyon ... Paano Makakatulong ang Isang Abogado Pagkatapos ng Pang-aabuso sa Nursing Home?

Inaabuso ba ang Aking Magulang o Mahal sa Isang Nursing Home?

Ang populasyon ng Estados Unidos ay tumatanda. Nang hindi nagiging masyadong teknikal, ang proporsyon ng populasyon sa edad na 65 at mas matanda ay tumaas mula sa mas mababa sa 20 milyon noong 1960, hanggang sa humigit-kumulang 46 milyon sa US ngayon. Higit pa riyan, ang proporsyon ng populasyon na higit sa 65 ay kasalukuyang 15 porsyento, mula sa siyam na porsyento ... Ang Aking Magulang o Mahal na Isa ay Inaabuso sa isang Nursing Home?